In Presikhaaf ligt een Reizende Tuin dat door buurtbewoners als buurtmoestuin wordt gebruikt. Ze werken wekelijks in de tuin en planten er groenten en fruit. Wil je ook meedoen? Dan kun je contact opnemen met Lizette Boomgaard. lizetteboomgaard@telfort.nl

Beeldmerk ‘Reizende Tuinen’

De gemeente Arnhem heeft binnen het programma ‘Aantrekkelijke centrumstad’ besloten om per jaar één tot twee braakliggende terreinen om te vormen tot Reizende Tuinen. De Reizende Tuinen zijn per definitie tijdelijk en kunnen worden ingericht als tuin, speelplek of ontmoetingsplaats. Zo gauw het terrein bebouwd wordt, verhuist de tuin naar een ander braakliggend terrein. Omwonenden worden zoveel mogelijk betrokken bij de inrichting en/of het onderhoud van de Reizende Tuin in hun wijk.
U herkent de reizende tuinen aan de grote, groene gieter op rupsbanden.

Locatie

De tuin ligt aan de Lange Wal 126, Presikhaaf Arnhem
facebook: https://www.facebook.com/DeReizendeTuinPresikhaaf/?fref=nf