Vier jaar lang heeft de gemeente Arnhem in samenwerking met tientallen partners die deel uit maken van het netwerk Energy made in

[Arnhem] gewerkt aan duurzaamheid. Met een nieuw vastgesteld programma voor de komende vijf jaar geeft het netwerk hier een vervolg aan.

In het vastgestelde programmaplan New energy made in [Arnhem] 2015-2020 staat:

In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs zorgen voor een doorbraak op het gebied van duurzame elektriciteit. Arnhem heeft in 2020 in de eigen stad ontwikkelde trolleybussen die van de draad verder kunnen rijden op accu’s. Er liggen 125.000 zonnepanelen op daken, die meestal gekoppeld zijn aan laadpalen voor elektrische auto’s. Er zijn ook vijf zonnevelden en vier windturbines gebouwd. Grote energiegebruikers in Arnhem-Noord zijn aangesloten op het warmtenet.”

Over Energy made in [Arnhem]

Energie made in [Arnhem], programma van de gemeente Arnhem, maakt samen met haar inwoners en ondernemers meters op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling en stimulering van innovaties en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie. Arnhem zet met Energy made in [Arnhem] in op een duurzame leefomgeving, klimaat en economie.

Download hier het programmaplan New energy made in [Arnhem] 2015-2020.

Kijk hier voor meer informatie over Energy made in [Arnhem].