Project omschrijving

De Rijn en IJssel Energie Coöperatie levert 100% duurzame en vaak lokaal gegenereerde energie.

De coöperatie levert groene, duurzame, in Nederland geproduceerde energie. Doordat de coöperatie zoveel mogelijk werkt met lokale partners komt het geld dat omgezet wordt, maximaal ten goede aan de lokale economie en de lokale werkgelegenheid.

Rijn en IJssel Energie Coöperatie

TELEFOON
085 – 401 17 62

ADRES
Bergstraat 35
6811 LC Arnhem

facebook