Project omschrijving

Inustrie Park Kleefse Waard is het bedrijvenpark in Arnhem dat ruimte biedt aan ondernemingen gericht op energie-intensieve activiteiten met oog voor duurzaamheid. De ondernemingen op het park en de gemeente Arnhem zijn veel bezig met clean technologies.

Van start-ups tot grote spelers

Zij huisvesten ondernemingen die bezig zijn met vernieuwend, duurzaam en innovatief ondernemen. Van start-ups die beginnen in de incubator Greenhouse tot grote spelers op de wereldmarkt. IPKW geeft sturing aan de ontwikkeling en instandhouding van een toekomstbestendige en bloeiende werkgemeenschap. Dit doen ze in samenwerking met toekomstige eigenaren, potentiële huurders, gebruikers, de gemeente en andere belanghebbenden. Ze hebben ervaring met industrieel erfgoed. Als iets goed is blijft het bewaard, (her)ontwikkeling is onderdeel van hun duurzame visie. Door middel van logische oplossingen voor energievraagstukken zijn ze kosteneffectief en gericht op comfort en flexibiliteit. Door de jaren heen hebben ze een scherp oog voor detail ontwikkeld en een neus voor vernieuwende en duurzame initiatieven. Klik hier voor een overzicht van enkele duurzame oplossingen op IPKW (pdf)

TAGS
cleen tech, bedrijvenpark, Greenhouse, sustainable industries, kennisdeling, duurzaam

Industrie Park Kleefse Waard

TELEFOON
026 – 384 46 46

ADRES
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem