Project omschrijving

Elke zaterdag vind je biologische tuinderij Hoogekamp op de Biologische Markt van Arnhem, met heerlijke seizoensgebonden verse groenten direct van het land. Op het land werken ze aan een gezonde bodem met een rijk bodemleven én aan een thuishaven voor allerlei dieren en planten; een natuurlijke omgeving waarin zij met plezier en voldoening hun werk doen. En dat proef je.

Groenten met een verhaal

Ze geven de voorkeur aan, een consumentenkring die dichtbij is en waar de mensen achter de monden niet onzichtbaar blijven. Daarom staan ze met een verhaal ‘achter de groenten’ op twee boerenmarkten en worden er wekelijks groenteabonnementen in de regio bezorgd.

Herkomst groenten

De Hooge Kamp ligt temidden van laaggelegen beemten en broek tussen Apeldoorn en Deventer. Reeds eeuwen geleden heeft zich op deze zandopduiking in de IJsselvallei landbouw ontwikkeld. Jaar in, jaar uit hebben hun voorgangers potstalmest op het land gebracht. Elk jaar is de grond hierdoor iets verder opgehoogd. Zo is door de eeuwen heen de Hooge Kamp als plek ontstaan waar zij nu de groente verbouwen. Deze duurzame werkwijze zetten zij als tuinders op de Hooge Kamp voort met de biologisch-dynamische aanpak.

Gezonde bodem, gezonde gewassen

De grond van de Hooge Kamp wordt elk jaar verrijkt met verteerde potstalmest uit de biologische veehouderij van familie Boons uit Welsum. Een werkwijze die al eeuwen wordt toegepast op de grond van de Hooge Kamp. Deze vorm van bemesten zorgt voor bodemvruchtbaarheid en voor een actief bodemleven, zo blijft het natuurlijke evenwicht bestaan. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt vanwege hun negatieve invloed op dit bodemleven; terwijl zij juist de kringloop in de grond willen verzorgen. Op deze vruchtbare, gezonde bodem groeien zo’’n vijfenzestig verschillende teelten. Deze verplaatsen zich volgens een zevenjarig vruchtwisselingschema over de 9 hectare tuin. Na vijf jaar sterk gevarieerde teelten, krijgt een perceel twee jaar de rust van grasklaver. Grasklaver voor het vee van de familie Boons.

TAGS
biologische groenten, biologische markt, gezonde bodem

HoogeKamp

TELEFOON
055 – 323 18 09

ADRES
Broeklanderweg 77
Beemte Broekland