Project omschrijving

Groene Steden ontwerpt en legt uw dak aan. U kunt er terecht voor een groendak, blauwdak, witdak en energiedak. Op aanvraag kan een dakscan, energiescan en/of thermografische meting worden gedaan. Ze kunnen ook een quickscan doen naar uw subsidie- en fiscale mogelijkheden.

Groene gevels en daken

In een stedelijke omgeving is het van wezenlijk belang om groene ruimte te benutten waar dit mogelijk is. En de bebouwde ruimte biedt eigenlijk heel veel nog ongebruikt oppervlak met mogelijkheden voor groen… De begroeiing van gevels en daken verfraait en vergroent niet alleen de stad maar draagt ook bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Voordelen

Groene gevels en groene daken dragen bij aan een gezonder leefklimaat. Ze vertragen en verminderen de afvoer van regenwater. Ze werken warmte-isolerend, daardoor blijft de binnenruimte koeler. Ze werken geluidsisolerend en zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare leefruimte. Ze binden fijnstof en hebben daardoor een luchtzuiverende werking. Ze dragen bij aan de reductie van CO2 uitstoot en verlengen de levensduur van het dak en verhogen de waarde van het pand. Groene gevels en groene daken verduurzamen en verfraaien woningen, gebouwen en de gehele leefomgeving.

TAGS
groen dak, doen is leren, gezonder leefklimaat, regenwaterafvoer, geluidsisolerend, gezonde stad

Groene Steden

TELEFOON
06 – 231 717 88

facebook  linkdn