Project omschrijving

Departement Tijdelijke Ordening is een compact team van deskundigen die opereren binnen het vakgebied van de stedelijke transitie en ruimtelijke innovatie. Versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, selectief toevoegen van elementen, experimenteren met nieuwe functies en samenwerken met lokale ondernemers en bewoners vormen de ingrediënten voor de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Het team bestaat uit Peter Groot, Edwin Verdurmen, Steve Swiggers en Christiaan Holland, per gelegenheid aangevuld met andere experts.

Visie

Een stad is nooit af, altijd wordt er gewerkt aan vernieuwing, uitbreiding of onderhoud. Complexe processen die vaak meerdere jaren duren waardoor hele gebieden voor een langere tijd in onbruik zijn. Doorgaans ervaart men deze zogenaamde transitiefase als een negatieve periode. DTO wil deze bedreiging voor de leefbaarheid in de stad ombuigen tot een kans door de overgangsfase niet als hinderlijk te zien maar juist als een volwaardig deel van de huidige stedenbouw, een waardevolle culturele manifestatie; die van het veranderen, het (her)ontdekken, het maken en het worden. DTO gelooft sterk in het activeren van dit bestaande stedelijke landschap met maatschappelijk relevante interventies. Versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, selectief toevoegen van elementen, experimenteren met nieuwe functies en samenwerken met lokale ondernemers en bewoners vormen nu de ingrediënten voor de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.

TAGS
innovatie, gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundige, landschapsarchitecten

Departement Ruimtelijke Ordening

TELEFOON
06 – 551 722 38

ADRES
Langstraat 20
6811 JA Arnhem