Project omschrijving

Biowijn heeft lekkere smakelijke wijnen geteeld op biologische wijze, met behoud van de natuurlijke waarden van het landschap.De grond wordt met natuurlijke, humusrijke meststoffen gevoed, de biologische activiteit in grond en plant wordt bevorderd, en de weerstand tegen ziektes verscherpt. De biologische cultuur is gebaseerd op de principes van de teelt in een levende, evenwichtige grond en houdt rekening met de natuurlijke cycli van het biologisch leven en met het respect voor het milieu. Alle gebruik van chemisch samengestelde producten is verboden.

Bewust geen bestrijdingsmiddelen

De reden waarom ze dit belangrijk vinden is dat er in de gangbare teelt buitensporige chemische bemesting en ziektebestrijding wordt toegepast, waardoor vele wijngaarden in West-Europa een dode bovenlaag in de grond hebben. Net als woestijngrond. Biowijn bewijst dat het ook anders kan.

TAGS
biologische wijn

Biowijn

TELEFOON
026 – 443 43 60

ADRES
Beatrixstraat 44
6824 LR Arnhem