Hoe kunnen we met slimme oplossingen hittestress en wateroverlast in de stad verminderen? Het nieuwe platform Arnhem Klimaatbestendig laat zaterdag 1 oktober tijdens het festival INNOVATE Arnhem zien hoe we kunnen bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van onze stad.

Ons klimaat verandert en dat merken we. Zomers worden warmer en droger en tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met meer en hevigere regenval. Ook in Arnhem. Warmte blijft langer hangen en riolen kunnen niet altijd het vele regenwater verwerken. Dat kan tot overlast en schade leiden.

Er zijn veel innovatieve oplossingen om de stad klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een regenton om te gebruiken voor de tuin of wc. Bovendien maken deze oplossingen je omgeving mooier en beter. Benieuwd naar hoe je kunt bijdragen aan een beter klimaat in de stad? Kom dan zaterdag naar INNOVATE Arnhem bij Rozet en kom alles te weten over een klimaatbestendiger Arnhem.

Meer info >>> INNOVATE ARNHEM

Bron: Netwerk Groen Arnhem

Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem en Le Far West landschapsarchitectuur.