Er is in Arnhem veel te doen om de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Er is met name discussie over het geplande aantal woningen in het natuurgebied. Voor GroenLinks werd het aanleiding om uit de coalitie te stappen.

Op 22 september presenteerden conceptontwikkelaar Frank Donders en landschapsarchitect Harro de Jong in een afgeladen Showroom Arnhem De Eilanden 2.0. Dit is de uitwerking van de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk die zij vorig jaar juni presenteerden. Woningbouw maakt deel uit van het plan.

In een open brief aan de gemeenteraad en het college van B & W heeft Milieudefensie Arnhem de oproep gedaan het plan De Eilanden 2.0 af te wijzen: “Het bouwen van 250 á 350 woningen, met alle bijbehorende infrastructuur van dien, is ons inziens geen ondersteunende woningbouw en past dus niet in de gebiedsvisie. Eilanden 2.0 maakt van het gebied een nieuwe Arnhemse woonwijk in plaats van een voor iedereen vrij toegankelijk natuurgebied midden in de stad.”

Het is voor GroenLinks reden om uit de coalitie te stappen. De coalitieafspraak over de gebiedsvisie wordt volgens hen niet nageleefd door de andere coalitiepartners: “GroenLinks strijdt al ruim 10 jaar voor een groen Stadsblokken-Meinerswijk. Het bouwen van een woonwijk met meer dan honderd woningen past niet in de groene gebiedsvisie die is vastgesteld.”

Meer