Planken Wambuis is een natuurgebied op de Veluwe en is in beheer van Natuurmonumenten.

Het terrein is grotendeels begroeid met bos en heide. Het is 1965 ha groot en ligt ten westen van nationaal park De Hoge Veluwe en ligt in de gemeente Ede. Een gedeelte van het terrein wordt begraasd door New Forest pony’s. De naam ‘Planken Wambuis’ is ook gegeven aan een oude herberg in dit gebied. Tevens liggen in het gebied drie observatiepunten.