Aardbeien bevatten in de jaren ‘80 gemiddeld 87% meer vitamine C dan in 2002 en broccoli 60% meer mineralen. Hoe dat kan? Door een verarmde en uitgeputte bodem.

Door continue verlies van humus uit onze landbouwgrond is de bodem verslaafd geraakt aan kunstmest. Planten zijn afhankelijk geworden van bestrijdingsmiddelen, ons voedsel is steeds minder voedzaam geworden en elke nieuwe generatie wordt daardoor minder weerbaar. De productie van ons voedsel is afhankelijk geworden van een vorm van landbouw die zichzelf ondergraaft door uitputting van de bodem. Dat maakt ons afhankelijk van grote bedrijven en fossiele brandstoffen en daarmee is onze voedselzekerheid in het geding.

Gezonde bodems voor gezond voedsel

Kringlooplandbouw daarentegen creëert eeuwigdurende draagkracht van de bodem en bovendien de basisvoorwaarden voor productie van volwaardig, gezond voedsel. Gezond voedsel komt van bodems met veel bodemorganismen die humus produceren als ze genoeg lucht krijgen en geschikt basisvoedsel. Daarvoor is wel een beter bodemgebruik nodig, waarbij langzaam werkende, organische bemesting en zuurstof een belangrijke rol spelen.

Petitie: Help Humus!

Down2Earth, een groeiende groep burgers en boeren, wil tussen nu en 2016 zoveel mogelijk mensen en organisaties ervan bewust maken dat het roer om moet. Teken ook de petitie ‘Help Humus’ en laat de overheid in zien dat het voortbestaan van elk op land levend wezen afhangt van de beschikbaarheid van humusrijke (landbouw)gronden en niet van de capaciteit van grootschalige mestverwerking of van kunstmestfabrieken. Pleit met de ondertekening van de petitie voor landbouwbeleid dat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid opbouwt in plaats van afbreekt en dat stimuleert tot regionale en seizoensgebonden voedselproductie. Ga voor meer informatie en om de petitie te onderteken naar HelpHumus.nu.