Een groep bezorgde burgers is gestart met het initiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Ze zijn het zat dat dieren zonder reden puur voor het plezier van de jager doodgeschoten kunnen worden.

In Nederland zijn vijf diersoorten vrij bejaagbaar: houtduif, haas, konijn, wilde eend en fazant. Heel veel politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma beloofd die vrije bejaagbaarheid af te schaffen. Voor het zover kon komen, heeft het kabinet Rutte-I besloten de verantwoordelijkheid af te schuiven naar de provincies.

Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zullen de provincies naar verwachting vanaf het voorjaar van 2016 al dan niet een goedkeurende verklaring moeten geven voor de hobbyjacht (ook wel plezierjacht genaamd). Ook wordt de hobbyjacht in natuurgebieden mogelijk. Met de petitie Stop de hobbyjacht willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er binnen Gelderland een fundamentele discussie ontstaat die de nieuwe wetgeving kritisch bespreekt voordat de leden van Provinciale Staten besluiten de hobbyjacht al dan niet toe te staan. Daarvoor zijn 750 handtekeningen vereist.

Meer