Wat zijn mogelijke oplossingen voor de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen? Hoe houden we de aarde leefbaar voor komende generaties? In de film One Single Planet spreekt Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden.

Aan de hand van het wereldvoedselprobleem, de wereldwatercrisis, zoönosen en het biodiversiteitsprobleem, denken wetenschappers mee over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de systeemcrisis die de wereld in zijn greep houdt.

Marianne Thieme: “Het is opmerkelijk dat een autofabrikant als Volvo zich in reclamezendtijd meer lijkt te bekommeren over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen dan politici dat doen in verkiezingsdebatten. Traditionele politici beperken zich tot een zeer kortzichtig en eenzijdig mensbeeld, zonder toe te komen aan een wereldbeeld waarin plaats is voor mededogen en duurzaamheid. Ik vind dat er eindelijk in breder perspectief over oplossingen gedacht moet worden en hoop zeer dat deze documentaire daartoe een aanzet kan geven”.

In de documentaire One Single Planet komen opinieleiders en wetenschappers aan het woord, zoals Vandana Shiva, Prof. Arjen Hoekstra, VN voedselrapporteur Dr. Hilal Elver, Prof. Hans Zaaijer, Prof. Jan Willem Erisman.

www.onesingleplanet.nl

water

wereldvoedselverdeling

Zoönosen

Biodiversiteit