Geïnspireerd door een bericht via Bloei! van Arnhem Zoemt over omgekeerd maaibeheer, heeft de werkgroep Stadsburen een voorstel gedaan om in overleg met de gemeente en met bewoners op bepaalde plekken rond de Fanny Blankers-Koenstraat in het komende seizoen minder te maaien.

Aan deze straat in de wijk Stadseiland (Malburgen Noord-Oost)  staan 62 dijkwoningen. Achter deze woningen ligt de Rijndijk met daarop een fietspad naar Huissen. 

Alle bewoners hebben begin maart een folder over dit voorstel ontvangen. Hier is positief op gereageerd, op een enkele uitzondering na. Het plan kan dan ook doorgaan, waarbij met ontvangen suggesties van bewoners rekening wordt gehouden. Met de gemeente is afgesproken dat komend jaar gezien wordt als proefjaar.

Het gras tussen dijk en woningen werd tot nog toe 16 keer per jaar gemaaid. Een kale berm zonder bloemen en vlinders was het resultaat. In het komende seizoen zal hier, net als aan de andere kant van de dijk, nog maar 2 keer gemaaid worden. Bewoners kunnen de natuur een handje helpen door zelf biologisch bloemzaad in te zaaien. Dan hoeven ze niet meer lang te wachten op een bloemrijke berm!

Wat is omgekeerd Maaibeheer?

Om meer bloemen in de bermen en plantsoenen te krijgen is er een ander maaibeheer nodig. Arnhem Zoemt heeft een plan gemaakt samen met de gemeente en het groenforum voor het omgekeerd maaibeheer. Doordat er dan minder vaak gemaaid wordt krijgen planten de kans om langer door te bloeien. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat bewoners de plekken kunnen aangeven waar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Dit moet wel in samenspraak gebeuren met de overige bewoners die op het veld uitkijken. De gemeente maakt dan een afspraak met bewoners over een duidelijk afgebakend deel van een plantsoen of berm. Het hoeft dus het niet de hele berm langs of bij een straat te zijn. Als voor een bepaald deel overeenstemming is met bewoners die erop uitkijken gaat groenbeheer daar minder vaak maaien. Hier ligt de kans om ook jouw buurt een fleuriger aanzien te geven!

Handige tips

Wil je zelf biologisch bloemzaad bestellen: https://www.bijenlint-shop.nl/c-3801263/bloemenzaden
In aanmerking komen vooral:
– Mengsel éénjarige akkerbloemen
– Mengsel voor bijen, hommels en vlinders

Prachtlint.nl  Hier kan je veel practische informatie vinden, bijvoorbeeld hoe je bloemen kunt zaaien in een bestaande grasberm.

Arnhem Zoemt  is een stichting die zich inzet om de stad bloemrijker en bijvriendelijk te maken. Ze willen kennis delen over aanleg en beheer van groen in de stad ten gunste van biodiversiteit.

Zie ook:
www.vlinderstichting.nl/help-mee/kom-in-actie
www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-ecologisch-bermbeheer