Samen met de gemeente en het groenforum heeft Arnhem Zoemt gesproken over het veranderen van het maaibeheer naar een bloemrijk beheer. Zo zou het maaibeheer omgekeerd kunnen worden van de standaard van 16 keer kort gemaaid naar een standaard van bloemrijk beheer met maar enkele keren maaien. De planten kunnen dan de kans krijgen om te bloeien. De Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat iedereen plekken kan aangeven waar minder gemaaid hoeft te worden. Dit moet wel in samenspraak met de bewoners die op het veld uitkijken.

Reacties kunnen gestuurd worden naar Arnhem Zoemt. Arnhem Zoemt geven dit door aan de gemeente.
email Arnhem Zoemt: arnhemzoemt@gmail.com

Park Klarenbeek

Met de schouwgroep van Park Klarenbeek en de gemeente heeft Arnhem Zoemt contact over het vormen van een werkgroep voor het park.
Samen willen ze kijken hoe ze het park nog aantrekkelijker kunnen maken voor wilde bijen en andere insecten. Zou je het leuk vinden
om daarover mee na te denken? Neem dan contact op met arnhemzoemt@gmail.com

Arnhem Zoemt

Arnhem Zoemt is een stichting die zich inzet om de stad bloemrijker en bijvriendelijk te maken. Ze willen kennis delen over aanleg en beheer van groen in de stad ten gunste van biodiversiteit.