In maart 2018 presenteerde de gemeente Arnhem de nieuwe Groenvisie 2017-2035:
Arnhem is een groene stad. Het groen is de drager van onze stad, dat we moeten koesteren: Het zegt iets over het ontstaan van de stad, het zorgt voor een leefbare en gezonde stad voor de inwoners en voor de dieren. Het bevordert de biodiversiteit. Het voorkomt wateroverlast, hittestress en vervuilde lucht. In groen kunnen bewoners elkaar ontmoeten en groen nodigt bewoners uit om te bewegen. En het maakt het verblijf van onze bezoekers nog aangenamer. Groen is één van onze kernwaarden.

Waarom een nieuwe Groenvisie?

Het voorgaande beleidsplan uit 2004, het Groenplan Arnhem 2004 – 2007 / 2015, is aan herziening toe. Het gaat dan met name om de visie over het groen: Hoe we willen de komende jaren omgaan met ons groen in en om de stad? Dit is namelijk de afgelopen 15 jaar sterk veranderd. Er zijn steeds meer waarden en kwaliteiten toebedeeld aan het Arnhemse groen. Denk aan gezondheid, klimaat (hitte en verminderen wateroverlast), stadslandbouw, dierenwelzijn, toerisme en sport en bewegen. Waarden die in het Groenplan nog geen aandacht kregen. Deels zaten die waarden wel al in de Structuurvisie Arnhem uit 2012, met een gebiedsindeling van het groen.

Daarnaast staat burgerparticipatie hoog op de agenda met het wijkgericht werken. De inwoners van onze stad krijgen meer zeggenschap over ons groen. Het is daarbij van belang dat er duidelijkheid is over hoe wij als stad willen omgaan met ons groen. Deze Groenvisie geeft daarvoor de kaders. De Groenvisie zal ook aansluiten op de later uit te werken Omgevingswet en de Groenvisie geeft uitwerking aan het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Gelderland.

Wat is de Groenvisie?

De Groenvisie legt voor de komende jaren de koers vast voor het groenbeleid: een robuust Groen-blauw raamwerk, dus de stedelijke hoofdgroenstructuur, voor de stad en haar inwoners. De Groenvisie gaat ook over het wijkgroen. De Groenvisie zegt niet alleen iets over het groen in eigendom en beheer van overheden, maar ook van particulieren. Het gaat daarbij om de waarden vanuit landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatief gebruik.

Lees de Groenvisie hier
bron: Groen Arnhem