Op 27 februari was er een bijeenkomst over de toekomst van het schoolgebouw aan de rand van het park Hoogte 80 (Geitenkamp/Monnikenhuizen).
Aanwezig waren 45 personen, voornamelijk wijkbewoners en belangstellenden, twee raadsleden en één medewerker van de gemeente Arnhem.

Zeven deelgebieden van het plan Nectar zijn toegelicht: natuur, educatie, ondernemen, horeca, toerisme, cultuur en wonen. Uitgangspunt is behoud van het bestaande gebouw en versterking tot een duurzaam, energiezuinig geheel, met units die verhuurd worden voor diverse doeleinden aansluitend op de deelgebieden. Hierbij wordt gedacht aan een biologisch eetcafé, een versmarkt, (ecologische) bedrijven, kunstenaars en/of atelierwoningen. Het doel is een dynamische voorziening die een meerwaarde heeft voor de omliggende wijken én voor de stad Arnhem.

Hoofdpunten uit de presentaties van Steven Koster (Kweekland), Stef van der Zweep (horeca-ondernemer), Robert Sikkens (architect) en Marcel Ruizendaal (projectondernemer).

(1) Het plan Nectar sluit aan op het Groene Netwerk van Arnhem.
(2) Conform het manifest stadslandbouw Arnhem is er voor de gemeente een richtlijn om bij vrijkomende grond te onderzoeken of stadslandouw mogelijk is.
(3) Het onderhoud van de Nectar-moestuinen kan gekoppeld worden aan natuureducatie, de opbrengst kan gekoppeld worden aan een eetcafé of versmarkt.
(4) Stef van der Zweep heeft belangstelling voor het uitbaten van een biologisch eetcafé, dat een leemte vult in Arnhem-Noord.
(5) Publieksgerichte functies van het plan Nectar vergroten de levendigheid in de wijken en versterken het gebruik van het park hoogte 80, door Arnhemmers en toeristen.
(6) Het gebouw is met relatief beperkte middelen energiezuinig te maken, zoals isolatie door een extra schil om het gebouw te maken en het geschikt maken van het dak voor de aanleg van ruim 100 meter aan zonnepanelen, zodat het ook energiewinst kan opleveren voor de omgeving.
(7) De mogelijkheid van een coöperatie, een stichting, of particulier opdrachtgeverschap moet op korte termijn onderzocht worden.
(8) Geschatte exploitatiekosten: ca. 10 euro per vierkante meter per maand. Ofwel 550 euro maandhuur voor een unit van 55 m2.

Gemaakte afspraken:

(1) Wijkbewoners staan positief tegenover alle elementen van het plan Nectar en gaan actief meewerken aan de realisering van het plan.
(2) Op woensdag 11 maart is er een vervolgbijeenkomst over de uitvoering van de acties.
(3) Op korte termijn start een pilotproject voor de aanleg van moestuinen aan de voorzijde van het gebouw.
(4) Het verslag van de informatiebijeenkomst wordt gestuurd naar alle raadsleden en naar zo veel mogelijk ambtenaren die vanuit hun functie betrokken zijn bij het onderwerp.
(5) Het verslag wordt gezonden aan de betrokken wethouders Elfrink, Kok en Van Burgstede, met het verzoek om een onderhoud met de groep Nectar (ca. 60 wijkbewoners en belangstellenden).
(6) Er wordt contact gezocht met De Gelderlander

Waar

De voormalige basisschool ‘Het Baken-Warnsborn’ (Ds. Bechtlaan en Burgemeester Bloemersweg, Geitenkamp/Monnikenhuizen.) Het grondgebied is een uitloper van het stadspark Hoogte 80. De school vormt mede door de relatief lage bouwhoogte een overgangszone tussen natuurgebied en stedelijke bebouwing.

Wat

Een nieuwe toekomst voor gebouw en grondgebied als duurzaam ecologisch centrum. Met ecologische bedrijven, moestuinen/stadslandbouw, een versmarkt, een biologisch eetcafé en sociaal culturele voorzieningen als aanvulling op het Multifunctionele centrum in de wijk Geitenkamp.

Hoe

Het schoolgebouw opent zich naar de natuur van stadspark Hoogte 80. Eétcafé, versmarkt en mogelijk een galerie en ontmoetingsruimten brengen levendigheid. Arnhemmers en toeristen kunnen een wandeling in de natuur van de stad maken, genieten van het schitterende uitzicht en even uitblazen in het sfeervolle eetcafé. Ecologische bedrijven vestigen zich op een toplocatie in de natuur, aan de rand van de stad.

Kansen

Nectar sluit aan op actuele maatschappelijke trends zoals duurzaam­heid, stadslandbouw en promotie van regionale producten. Het ver­sterkt de saamhorigheid in de wijken en het natuurlijke karakter van Arnhem. Het biedt kansen op het gebied van educatie, zakelijke dienst­- verlening en toerisme.

Meewerken aan Nectar?

Om het ecologisch centrum te rea­liseren is nog veel energie nodig. De initiatiefgroep en de bewoners in de omgeving van de school zijn op zoek naar hulp.

We zoeken vooral:
• meedenkers en -doeners
• investeerders

Contact
Rob Chevallier
DS. Bechtlaan 1
6823 CA Arnhem
nectar.hoogte80@gmail.com

Zie voor het businessplan www.robchevallier.com/nectar