Op zaterdag 4 november 2017 wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd. Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. Ook in de buurt van Arnhem kun je op diverse locaties je handen uit de mouwen steken.

Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag. Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Koningsheide
Het heideveld op Koningsheide bij Arnhem is volgegroeid is met grove dennen. Deze gaan we tijdens de Natuurwerkdag verwijderen met zaagjes en steekschoppen.
Tijd: van 09:30 tot 13.30
Meer info: www.natuurwerkdag.nl/locatie/arnhem-koningsheide

Broedplaats Beekhuizen in Velp
Broedplaats Beekhuizen in Velp is een voormalig openlucht zwembad, omgevormd naar een stukje nieuwe natuur. Het terrein is een bijzonder biotoop, die optimaal is ingericht voor ringslangen. De oude zwembaden hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Het terrein heeft een vrij open karakter, zodat er voldoende zonplekken voor ringslangen en andere reptielen en amfibieën zijn.
Werkzaamheden: openhouden van het terrein, door snoeiwerkzaamheden en afvoeren van gras en blad naar broedhopen en takkenrillen.
Tijd: van 10:00 tot 14:00
Meer info: www.natuurwerkdag.nl/locatie/beekhuizen-voormalig-openlucht-zwembad

Posbank
De Posbank bij Rheden is een bekend uitzichtpunt met zicht op de Herikhuizerheide, de IJsselvallei en bij helder weer zelfs zicht op de Elterberg in Duitsland. IJslandse paarden grazen op de heide, evenals de schapen van de Rhedense schaapskudde. De heide is belangrijk leefgebied voor zeldzame soorten als de nachtzwaluw, zandhagedis, levendbarende hagedis en de zadelsprinkhaan. Ook ree, edelhert en wild zwijn zoeken op de hei naar voedsel.
Werkzaamheden:  We gaan met licht gereedschap (schop, takkenschaar, beugelzaag en met de hand) jonge dennen en berken op de Herikhuizerheide grotendeels verwijderen. Als deze bomen zouden blijven staan, verandert de heide binnen een paar jaar in bos. Natuurmonumenten wil deze heide juist grotendeels open houden; voor de bijzondere planten en dieren die op de hei leven én voor de prachtige vergezichten. Niet alle bomen hoeven weg, de boswachter wijst u aan welke kunnen blijven staan. Bijvoorbeeld een groepje bomen waarin edelherten rusten of een solitaire boom als zangpost voor de nachtzwaluw. Zo blijft de heidevegetatie en het landschap gevarieerd en mooi voor plant, dier en mens.
Tijd: van 09:00 tot 14:00
Meer info: www.natuurwerkdag.nl/locatie/heide-schonen-omgeving-posbank-Rheden

Rosandepolder Oosterbeek
De Rosandepolder ligt aan de Rijn. Een heel mooi gebied dat afwisselend uit weilanden met knotbomen en restanten van heggen bestaat. De wilgen werden geknot omdat men weidepaaltjes nodig had en de dunne takken werden gebruikt voor het vlechten van manden e.d. Nu worden de wilgentakken afgevoerd naar de dierentuin Burgers’ Zoo. Vele dieren worden in de dierentuin blij gemaakt met deze takken en staken.
Werkzaamheden: We gaan samen de wilgen in. Het knotten doen we eens in de vier jaar. Enkele bomen hebben misschien in zeven jaar geen knotbeurt gehad. Dus stroop je mouwen op, klim de boom in en help met het sjouwen van de takken naar de containers van de dierentuin.
Tijd: van 09:30 tot 13:00
Meer info: www.natuurwerkdag.nl/locatie/rosandepolder-oosterbeek