Het is van belang dat Arnhem haar uitzonderlijk mooie natuur in en buiten de stad beschermt en toegankelijk maakt en houdt voor alle bewoners.

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat opgroeien en verblijven in een natuurrijke omgeving van belang is voor de ontwikkeling van kinderen en voor de gezondheid van alle bewoners.
Daarnaast kunnen aantrekkelijke natuurrijke plekken in buurten de sociale cohesie vergroten (Micha de Winter *).
De Tweede kamer heeft een motie voor vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen aangenomen **

Aanbevelingen

Daarom is het essentieel:

  • om de directe leefomgeving van de bewoners natuurrijk te inrichten door:
  • Aantrekkelijke groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen aan te leggen in wijken en rondom scholen, ook toegankelijk voor volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen ***.
  • Stadslandbouw mogelijk te maken
  • Overige groene initiatieven zoals geveltuinen (horizontaal tuinieren) en groene daken te bevorderen
  • Bedrijfsterreinen en –al dan niet tijdelijk- leegstaande percelen natuurrijk in te richten en toegankelijk te maken voor het publiek
  • Vakkundig onderhoud en beheer langdurig in te zetten, op te nemen in een meerjarenplan. Hierdoor wordt  de levensduur van de terreinen verlengd en wordt achteruitgang tegengegaan.
  • In samenwerking met natuurorganisaties mogelijkheden voor spel, recreatie en natuureducatie te bieden, zodat optimaal van de gebieden gebruik kan worden gemaakt.
  • Voortgang op de lange termijn te borgen. Dit door onderhoud en beheer te blijven monitoren en periodiek te  evalueren  of de opzet van de terreinen nog aan de vraag voldoet of aangepast dient te worden (denk b.v. aan ‘kinder-erosie’ doordat teveel kinderen een terrein gebruiken. Maar ook: overwoekering op ongewenste plaatsen zoals paden en bruggetjes)..

Bronnen;
*Micha de Winter in: De kracht van de pedagogische civil society
www.nji.nl/nl/Folder-Allemaal-opvoeders.pdf
**Motie Ouwehand voor groene speelpleinen, aangenomen 13-03-2012
***Allemaal spelen!  Aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking.
Stichting Oase, 2012

januari 2015
Ilse Vonder
groene orthopedagoog/klinisch psycholoog
lid IVN Arnhem

www.natuurrijk-opgroeien.nl (binnenkort online).