Kamp je nu al met wateroverlast door piekbuien of heb je het ’s zomers bloedheet in je stenige stadstuin? Heb je tegels in de tuin en wil je meer groen en variatie aanbrengen zonder al te veel onderhoud? Wil je een steentje bijdragen aan de bescherming van de sterk afgenomen biodiversiteit? Wil je meer bijen, vlinders, vogels en andere dieren een plek geven in je tuin? Kom dan naar de thema-avonden Natuurlijke Stadstuinen.  

Thema avond: Naar een klimaatbestendige stadstuin

Woensdag 23 maart 2016
Hoe maak je een tuin klimaatbestendig? Hoe koppel je hemelwater af? De tuin ontstenen en dan?
Met: Ronald Bos – Adviseur Water en riolering, Gemeente Arnhem Sanda Lenzholzer – Landschapsarchitect en Stedenbouwkundige, Wageningen UR

Na afloop is er steeds gelegenheid om ideeën en tips uit te wisselen onder het genot van een drankje!
Aanvang: 20.00 – ca 22.00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum Molenplaats, Zijpendaalseweg 24A; T 026-4450660 Entree: € 5,-. Graag even aanmelden bij info@degroenevos.nl of service@molenplaatssonsbeek.nl
Organisatie: Stichting De Groene Vos in samenwerking met Bezoekerscentrum Molenplaats

Stenen tuin

De laatste decennia was het een trend om stadstuinen te betegelen en te beklinkeren  en soms zelfs voortuinen tot parkeerplaats om te bouwen. Tuinen werden onderhoudsvrij gemaakt; planten eruit en tegels erin. Maar tegelijkertijd vormden deze tuinen “hitte-eilanden” doordat stenen en beton warmte vasthouden en deze warmte aan de omgeving afgeven. Bovendien kunnen tegels in de tuin geen water vasthouden, waardoor regenwater in het riool verdwijnt of wegstroomt naar plaatsen waar het niet wenselijk is. Dit vormt vooral een probleem bij de toenemende piekbuien. Verder doet gebruik van bestrijdingsmiddelen en verstening afbreuk aan de biodiversiteit. 

Groene tuin

Steeds meer mensen worden zich bewust van de nadelen van betegelde en stenige tuinen. De belangstelling voor natuurlijk tuinieren neemt toe. Groene tuinen bieden namelijk veel voordelen en oplossingen. Zo zorgen groene tuinen voor meer biodiversiteit en helpen ze door een variatie aan voedselbronnen, bestuivers zoals bijen en vlinders te beschermen. Ze zorgen ook voor waterberging  en verkoeling in warme periodes. Bovendien dragen groene tuinen bij aan vermindering van luchtvervuiling en demping van geluidshinder en bieden ze een prettiger leefomgeving voor de mens.  

Onderhoudsarm

Verrassend genoeg zijn natuurlijke tuinen vaak onderhoudsarm. Afgevallen bladeren en uitgebloeide bloemen hoeven niet of nauwelijks opgeruimd te worden, omdat ze voedingsstoffen vormen voor vogels, insecten en bodemleven. Een tuin met een goede bodembedekking zorgt ervoor dat er weinig onkruid groeit. Bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig doordat een goed bodemleven en een goede bodemstructuur de kans op ziekten en plagen verkleinen.  Vaak kan ook heel eenvoudig regenwater worden afgekoppeld van het riool en worden opgevangen in een regenton, zodat je een mooi waterreservoir hebt om de planten ’s zomers water  te geven. Bij piekbuien wordt zo ook het riool ontlast. 

Natuurrijke tuin

Tijdens drie thema-avonden die dit voorjaar in Bezoekerscentrum  Molenplaats in het Sonsbeekpark worden georganiseerd, worden middelen aangereikt om tuinen op een eenvoudige manier klimaatbestendiger, biodiverser en bijvriendelijker te maken. Dit op een onderhoudsvriendelijke en natuurlijke manier. De thema-avonden worden georganiseerd door De Groene Vos in samenwerking met Bezoekerscentrum Molenplaats en zijn gericht op de particuliere tuinbezitters, maar met een open vizier naar het groen in de openbare ruimte (openbaar groen, parken, plantsoenen, enz.).