Op donderdag 27 november 2014 hebben Hogeschool Van Hall Larenstein Velp en Stichting wAarde gezamenlijk het Symposium ‘Natuur… jeweetzelluf’ georganiseerd. In een middag- en avondgedeelte is ingegaan op de betekenis van en betrokkenheid bij natuur voor stadsjongeren en de mogelijkheden die deze bieden voor samenwerking, met name tussen de groene sector en jongerenwerk. Een aantal sprekers geven een inspirerend vergezicht.

Frans van den Goorbergh: Natuur in het hart van de samenleving. Over manieren om tot samenwerking te komen. Goed voorbeeld hiervan is ‘placemaking’, een aanpak om in samenwerking tot optimaal ontwerp en gebruik van een groene openbare ruimte te komen.

Harald te Grotenhuis zet Greengames in voor Jongerenwerk en stadsnatuur. ‘Greengames’:een vernieuwende methode waarbij 18+ jongeren ingezet worden als groene sleutelfiguren in de wijk. Ze fungeren als breekijzer om in contact te komen met de jongeren en ze te verleiden tot het meedoen aan activiteiten.

Rob van Brouwershaven Natuurlijk jonger. Van natuur beschermen tegen de samenleving, naar natuur versterken mét de samenleving.

Er was veel ruimte voor verdieping en contact. De avond werd beëindigd met de presentatie van de brochure ‘Natuur… jeweetzelluf – Handleiding Straatjongeren en stadsnatuur’, waarin de ervaringen zijn gebundeld die Stichting wAarde opdeed tijdens Programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur. Verslag Symposium ‘Natuur… jeweetzelluf’ (27-11-2014)


Een veelzeggend en inspirerend filmpje van de dynamiek van de first follower 1, met inmiddels miljoenen views.