Een aantal ouders van kinderen van de Montessori basisschool De Binnenstad hadden onvrede over de sfeer en de inrichting van het huidige plein en men ziet potentie om hier een gezonde, uitdagende en sociale omgeving te creëeren.

Dat gebeurt door een samenwerking tussen drie instellingen, Eusebiusparochie Walburgis kerk, Insula Dei Huize Kohlman en de Montessori basisschool De Binnenstad, in het centrum van Arnhem die samen een mooi, groen en sociaal plein inrichten vanuit gezamenlijke visie en belangen en ten dienste van de stad en de direct omwonenden.

Plannen omvatten de gemeenschappelijke binnenplein, Kloostertuin, Moestuinbakken, Heemtuin, Belevenissentuin, Ontmoetingsplek, Speelveldje. Kinderen gaan in de lessen en evt tijdens buitenschoolse activiteiten op creatieve wijze aan de slag met het maken van onderkomens voor insecten en vogels, verticale moestuinen en kunst.