Milieudefensie Arnhem is een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie. De afdeling bestaat uit 13 actieve vrijwilligers

Daarnaast zijn er veel mensen die ons helpen met hand- en spandiensten. In Arnhem weten wij ons gesteund door meer dan 750 betalende donateurs van Milieudefensie en nog veel meer sympathisanten.

Milieudefensie Arnhem vergadert weinig en doet veel. Door onze werkgroepenstructuur kunnen wij in korte tijd veel bereiken. Naast onze acties hebben wij onze jaarlijkse zomerpicknick en winterwandeling.

naar de site