Welke Millenniumdoelen heeft gemeente Arnhem het afgelopen jaar gerealiseerd?
Stichting Doca heeft het voor je uitgezocht en in het rapport ‘Millenniumdoelen Arnhem in 2015’ op een rijtje gezet.

Op 26 januari 2009 besloot de gemeente Arnhem om zich aan te sluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland. Daarmee gaf Arnhem gehoor aan de oproep van de landelijke overheid om op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan het behalen van de VN-Millenniumdoelen. Belangrijk, omdat juist de lokale overheid het dichtst bij de bevolking staat waar het gaat om het ondersteunen van initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Bovendien kan een gemeente als grootverbruiker het goede voorbeeld geven op terreinen als duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, energiebesparing en eerlijk beleggen.

Aan het besluit van de gemeente Arnhem om Millenniumgemeente te worden ging een inventariserend onderzoek vooraf van de Stichting Doca naar activiteiten in Arnhem op het gebied van de Millennium- doelen over de periode 2000-2009.

Focus op energie-innovatie

Uit de acht Millenniumdoelen koos de gemeente Arnhem er voor om vooral Millenniumdoel 7 – duurzaam leefmilieu – te ondersteunen. Die doelstelling kwam namelijk het dichtst bij de ambitie van Arnhem om een regionale rol van betekenis te spelen als energie-innovatieve gemeente. Daarbij speelde de al jarenlange aanwezigheid van energiebedrijven als Nuon, Kema en Essent een belangrijke rol. Het idee van Energy Valley werd gelanceerd dat uitmondde in het lange termijn programma Energy made in

[Arnhem].

Fair Trade gemeente

Na een intensieve campagne door betrokken burgers, ondersteund door de Wereldwinkel en vanuit het Platform Arnhem Mondiaal, werd Arnhem in 2011 tevens Fair Trade Gemeente, waarmee ook invulling werd gegeven aan Millenniumdoel 8: het bijdragen aan een eerlijker handelssysteem in de wereld.

Jaarlijks overzicht Millenniumdoelen Arnhem

Om de Millenniumdoelen op de (politieke) agenda te houden stelt Doca jaarlijks een supplement samen. Bovendien kunnen de jaaroverzichten als naslagwerk fungeren wanneer het gaat om inzicht te verkrijgen in de Millenniumactiviteiten die in Arnhem jaarlijks plaatsvinden. Behalve de tabellen die zijn uitgesplitst naar de acht verschillende Millenniumdoelen, is er ook een aparte tabel gemaakt die laat zien wat in de gemeente Arnhem in het afgelopen jaar ondernomen is om de Millenniumdoelen onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te houden.

Meer