Tijdens de Ambitieavond gezonde lucht op woensdag 22 april presenteerde Milieudefensie Arnhem de resultaten van twee maanden meten van luchtvervuiling op het Nieuwe Plein en aan de Apeldoornseweg. Conclusie: de Arnhemse lucht overschrijdt de wettelijke norm niet, maar dit is geen reden om tevreden achterover te leunen.

Na twee maanden meten van de luchtkwaliteit op het Nieuwe Plein en aan de Apeldoornseweg kon Milieudefensie Arnhem op woensdag 22 april de eerste resultaten presenteren. De conclusie was dat de Arnhemse lucht net niet de wettelijke norm overschreed. Het bracht Milieudefensie Arnhem niet direct in een feeststemming. Ook voor de aanwezige wethouder van Verkeer, Alex Mink, is het geen reden om tevreden achterover te leunen.

Voor de gemeente Arnhem blijft de luchtkwaliteit in Arnhem een aandachtspunt. Het college zet zich ervoor in de lucht zo schoon mogelijk te krijgen. Zo werkt de gemeente in overleg met de middenstand aan een distributiesysteem waarbij winkels vanuit pakhuizen aan de rand van de stad worden bevoorraad met elektrische voertuigen.

Speerpunten Milieudefensie Arnhem

Milieudefensie Arnhem is ambitieus als het gaat om de luchtkwaliteit in de stad. De World Health Organisation (WHO) hanteert immers adviesnormen die veel strenger zijn dan de wettelijke Europese – en dus ook Nederlandse – normen. Vier speerpunten van Milieudefensie Arnhem zijn:

  • Elk jaar 10% schonere lucht dan het voorafgaande jaar, aan de hand van stikstofdioxidemetingen en fijnstofberekeningen;
  • Fietsen verleidelijker maken; elke dag 1000 fietsen meer en 1000 auto’s minder over de John Frostbrug;
  • Belonen van gezond gedrag; elk huishouden zonder auto krijgt € 100,-
  • Niet alleen vervuilende vrachtwagens maar ook tweetakt scooters en brommers weren in de milieuzone.

Ideeën uit publiek

Tijdens de Ambitieavond gezonde lucht was er ruimte voor inbreng van het aanwezige publiek. Enkele ideeën die geopperd werden:

  • Dwing verkeer dat van noord naar zuid door de stad gaat naar een andere route;
  • De Bijenkorf gaf klanten bij de kassa korting op hun parkeertarieven. Iets dergelijks zou City Centrum Arnhem voor fietsers kunnen doen;
  • Naast lawaaioverlast zorgt goederenvervoer door de stad ook voor overlast van stof dat van de open wagons met kolen of erts af komt. Overleg als gemeente met de vervoerders over afdekken van die wagons (verplicht voor vrachtwagens);
  • Plaats windschermen op de bruggen zodat het voor fietsers aangenamer wordt om de brug over te steken (de brug over de Nederrijn bij Heteren heeft dat al);
  • Zet Gelredome weer in als transferium en regel vervoer met elektrische busjes van en naar de binnenstad. De busjes zouden bijvoorbeeld bestuurd kunnen worden door herintreders op de arbeidsmarkt, gebruikmakend van het gemeentelijk zorgbudget.

zie ook: https://www.bloeiinarnhem.nl/de-schade-door-luchtvervuiling