Afgelopen vrijdag heeft de GNMF een bericht geplaatst dat ze met ProRail overeengekomen zijn dat er veel minder bomen en struiken langs het spoor gekapt gaan worden, dan aanvankelijk gepland.

De gemeente Arnhem, ProRail en de Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben in onderling overleg afgesproken dat er langs het spoor in Arnhem minder bomen worden gekapt dan aanvankelijk was gepland. De bomenkap wordt binnenkort uitgevoerd in het belang van de veiligheid op het spoor.

Nadat de gemeente eerder al een aantal beeldbepalende bomen wist te behouden, vond de GNMF dat nog beter gekeken kon worden naar andere bomen, maar ook struweel en ondergroei. In overleg is uiteindelijk vastgesteld dat er inderdaad meer groen kan worden behouden, doordat het spoor over een flink traject op een verhoogde dijk met geluidschermen ligt. Dat maakt de situatie anders dan op de meeste plekken in Nederland.

De GNMF is hier erg blij mee. Bovendien wordt onderzocht of ProRail het werkprotocol voor dit soort situaties kan aanpassen voor héél Nederland. In het specifieke geval van Arnhem zal nu al anders worden gewerkt. Een beoordeling wélke bomen, struweel en ondergroei precies behouden kunnen blijven, is maatwerk. Daarom zullen voor én na de kap enkele veldbezoeken plaatsvinden met medewerkers van Asset Rail, dat de werkzaamheden uitvoert, en mensen van de GNMF en de gemeente Arnhem, voor een goede beoordeling ter plekke.

Meer