Vrijwilligers gezocht voor de permacultuur-leertuin bij de Korenmaat

De Korenmaat is sinds eind maart begonnen om de Akker te veranderen van een traditionele teeltvorm naar een meer natuurlijke vorm van groente en fruit verbouwen. Ze combineren hierbij meerjarige struiken en planten met éénjarige teelt. De tuin krijgt ook een meer organische vorm.
Om de grond zo veel mogelijk te benutten, maken ze veel gebruik van de hoogte-verschillen van verschillende soorten planten. Bij de keuze van de planten letten ze er vooral op dat ze voor meerdere functies kunnen gebruiken, b.v. windschut, aantrekken/voedsel insecten, eetbare delen (vruchten, bloemen, bladeren, wortels), grond-bedekking etc.

Doelen

Op de vernieuwde akker willen ze de volgende doelen bereiken:

  • Educatie voor kinderen en volwassenen door middel van workshops en informatie-bijeenkomsten.
  • Samenkomst, betrokkenheid van buurtbewoners en geïnteresseerden. Dit door middel van samenwerk momenten in de tuin (aanleg en onderhoud).
  • Een voorbeeldtuin voor buurt en omgeving waarbij een andere manier van tuinieren plaats vindt. Groente, fruit en bloemen zijn de basis van deze speels op te zetten tuin.
  • Het kunnen toepassen op kleine schaal (ook toepasbaar in de stadstuintjes).
  • Oogst voor de kleine dieren van de boerderij, het restaurant en de verkoop aan de tuin.

De tuin is ontworpen en wordt begeleid door Ingeborg du Fijan. Mocht je enthousiast geworden zijn of vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar idufijan@hotmail.com