Vind je het leuk om mee te denken over de aanleg van 2 nieuwe klompenpaden in Park Lingezegen? Dan kun je je aanmelden op deze site.
Park Lingezegen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op maandag 21 maart om 19.00 uur een startavond voor inwoners om mee te denken over het ontwikkelen van twee nieuwe Klompenpaden in Park Lingezegen. Park Lingezegen en SLG willen samen met bewoners en partijen in het gebied drie wandelroutes realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van het landschapspark nog meer beleefbaar maakt. De startavond voor de eerste twee Klompenpaden vindt plaats in Boerderij De Bredelaar, Breedlersestraat 7 in Elst. Dus woon je in of om Park Lingezegen en vind je het leuk om mee te denken? Meld je aan op de website van SLG: landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-lingezegen.

Cultuurhistorie en landschap

Tijdens de startavond op  21 maart licht SLG het project en de werkwijze toe. Het zoekgebied van de twee nieuwe routes ligt in het noordelijk (tussen Arnhem-Zuid en Elst) en middengedeelte (omgeving Elst tot noordrand Bemmel) van Park Lingezegen.
Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis en ideeën aan te dragen. Alle input van de avond wordt verzameld op een kaart. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van de Klompenpaden. In 2023 wordt gestart met het ontwikkelen van het derde Klompenpad in Park Lingezegen.

Aanmelden startbijeenkomst

De startbijeenkomst voor de Klompenpaden in Park Lingezegen vindt plaats bij boerderij De Bredelaar. Wil je meedenken over de nieuwe klompenpaden in Park Lingezegen? Meld je dan aan via: landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-lingezegen.

Over Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en door boerenland. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans voor de lokale
economie. Zie klompenpaden.nl voor meer informatie en alle routes.

In Gelderland en Utrecht zijn 135 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. De twee nieuwe wandelpaden worden financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard, de provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.

Over Park Lingezegen

Park Lingezegen is een groot landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Het is een recreatiegebied en groene uitloop voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, Elst, Huissen en Nijmegen-Noord wat zich de komende jaren verder ontwikkelt op de thema’s natuur & landbouw, klimaat & duurzaamheid, sport & vitaliteit, erfgoed en kunst. Meer informatie is te vinden op: www.parklingezegen.nl.