Caring Farmers* organiseert samen met boeren, winkels en maatschappelijke organisaties in de hele maand juni de ‘Maand van het Kalf’.
De meeste kalfjes in Nederland worden direct bij de moeder weggehaald en worden vetgemest in de kalverhouderij waarna ze als kalfsvlees worden geëxporteerd. Nederlanders eten weinig kalfsvlees en velen van hen zijn zich niet bewust dat zuivel en kalfjes onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij boeren is de kennis om kalveren bij de koe te houden nagenoeg verdwenen.

Maand van het Kalf

De hele maand juni staat in het teken van boerderijen waar (een deel van) de kalfjes voor langere tijd bij hun moeder mogen blijven. Hoewel dat de normaalste zaak van de wereld lijkt, is dat hoogst uitzonderlijk. Slechts bij zo’n 20 melkveehouders van de bijna dertienduizend is dat het geval. De Maand van het Kalf moet hier verbetering in brengen.

Kalfjes bij de koe – open dagen

In het hele land zijn er open dagen voor consumenten, kennissessies voor boeren en diverse acties van dierenwelzijnsorganisaties en de winkelketens Odin en Ekoplaza die #kalfbijkoe zuivel in het zonnetje zetten. Vanaf 16 mei kan iedereen zich inschrijven voor de open dagen, en start de crowdfunding voor een #kalfbijkoe commercial op tv.

Agenda

2 en 3 juni open dagen bij biodynamische Boerderij Ruimzicht in Halle.
9 juni: Meet & greet Caring Farmers bij Odin Oosterbeek
23 juni: Meet & greet Caring Farmers bij Odin Velp
overige activiteiten

*Caring Farmers is er voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die net de eerste stappen in die richting maken.