Geef je mening voor 15 juli met dit formulier
(Inleverdatum is verschoven naar 15 juli)

Bloei! in

[Arnhem] was 24 juni bij de presentatie ‘woningbouw in park Klarenbeek’, een informatie avond georganiseerd door gemeente Arnhem. Het betreft het terrein van de zogeheten gemeentewerf, gelegen aan de Bosweg in park Klarenbeek. De gemeentewerf is niet meer als zodanig in gebruik sinds de gemeente haar werfactiviteiten heeft verplaatst naar een nieuw terrein aan de Snelliusweg. De locatie wordt nu tijdelijk verhuurd aan 2Switch, maar er wordt gekeken naar een nieuwe, permanente bestemming. –> Woningbouw

Uw Bloei! verslaggever heeft de avond allerminst ongekleurd bijgewoond. Het betreffende terrein ligt vlak achter mijn woning (die ik o.a. heb betrokken vanwege het geweldige park Klarenbeek als achtertuin), en mijn volkstuin, die pal tegenover de voormalige gemeentewerf ligt. Ik heb een sterke voorkeur voor een zo groen mogelijke invulling van het terrein, maar heb de bijeenkomst bijgewoond vanuit een zo open en objectief mogelijke houding. Ik kan echter niet anders dan bijzonder kritisch zijn over de gevolgde procedure.

Het in grote getale toegestroomde publiek kreeg een presentatie voorgeschoteld van vijf mogelijke bebouwingsvormen. De presenterende architect heeft een goed verhaal gehouden, waaruit blijkt dat zorgvuldig is gezocht naar bebouwing, met maximaal vier woningen, die het park zo min mogelijk aantast. Wat echter een groot gat slaat onder deze keurige presentatie, is dat er niet eenzelfde goed verzorgd onderzoek en uitwerking in 3D modellen is gedaan naar een situatie waarbij het gemeentewerf terrein volledig teruggegeven wordt aan het park. Of een onderzoek naar een maatschappelijke invulling, wat conform het huidige bestemmingsplan zou zijn.

Ook was de mogelijkheid voor het (plenair) stellen van vragen minimaal, wat door de aanwezigen als een grote tekortkoming werd gezien, en de optie tot het geven van feedback was, excusez le mot, ronduit lullig geregeld. We konden namelijk allemaal onze mening op een formuliertje invullen. Of mailen naar gemeentewerfbosweg@arnhem.nl Een PDF formulier is te vinden op de website van de gemeente.

Het is heel jammer dat de zinnige opmerkingen en kritische vragen van mensen die het woord durfden te nemen, letterlijk in een kartonnen doosje belanden. Hierbij een samenvatting.

  • Er wordt woningbouw gepland, om inkomsten te verwerven waarmee een deel van het terrein terug gegeven kan worden aan het park. De kanttekening hierbij is dat de kostenberekening voor het opruimen en terug aan het park geven van het terrein niet openbaar inzichtelijk is. Maar nog afgezien daarvan, deze kosten dienen niet verdiend te worden uit het via woningbouw exploiteren van het park, maar hadden meegenomen moeten worden in de kostenberekeningen van de gemeente bij het verhuizen naar de Snelliusweg, of eigenlijk al gedurende de hele looptijd van de gemeentewerf. Het was immers een tijdelijke bestemming, en het terrein zou teruggegeven worden aan het park. Als je je huurhuis verlaat, lever je het ook op in dezelfde staat als waarin je het aantrof toen je het in gebruik nam.
  • De kosten die gemaakt moeten worden om het bestemmingsplan te wijzigen zijn enorm, het is niet duidelijk of deze zijn meegenomen in het totale kostenplaatje.
  • Er is geen onderzoek gedaan naar andere invullingen van het terrein (geheel groen of maatschappelijke invulling). De kosten-baten analyse die hieruit zou moeten voortvloeien zou een interessant perspectief bieden. Immers, de kosten van gezondheidszorg stijgen enorm, en er is via wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een groene omgeving positief bijdraagt aan de gezondheid van bewoners. Ook kan een groen/maatschappelijke functie voor bijvoorbeeld jongeren bijdragen aan het verminderen van vandalisme en welvaartsziekten (is ook wetenschappelijk aangetoond).
  • Luxe woningbouw zoals gepresenteerd kan met veel minder weerstand op diverse andere plekken in Arnhem plaatsvinden.
  • Het terrein heeft een archeologische betekenis door de stuwwal die er vroeger lag, dit kwam niet terug in de presentatie.
  • Wie garandeert dat er niet steeds meer gebouwd gaat worden?

En zo zijn er nog veel meer dingen gezegd en vragen gesteld die alleszins de moeite waard zijn om terug te lezen. Tijdens een avond als deze, waarbij op voorhand duidelijk is dat de gemoederen hoog zullen oplopen, verdient het dan ook aanbeveling om de feedback centraal te verzamelen en direct openbaar te stellen. Dat is helaas niet zoals het is gepland door de gemeente Arnhem. De mensen die de reactiemogelijkheid weten te vinden (gemeentewerfbosweg@arnhem.nl) hebben tot 15 juli de tijd om hun mening te geven. Deze meningen worden samengevat en meegenomen in een advies rapport voor het college van burgemeester en wethouders. Zie ook de informatie op de website van de gemeente.

Het Bloei! in [Arnhem] team is van mening dat deze manier van feedback verzamelen veel te summier en niet transparant is. Graag bieden we onze hulp aan, het forum van Bloei! in [Arnhem] staat open voor een transparante discussie. Ook zullen we via de website en social media kanalen berichten over de ontwikkelingen plaatsen. We horen graag wat jij als ideale invulling ziet van het terrein in park Klarenbeek en zullen dit doorsturen naar de gemeente. Laat van je horen, want jouw mening legt gewicht in de schaal!

Lees ook het bericht in de Gelderlander en het bericht op de website van wijkvereniging Klarendal

PS: met een creatieve blik bespaar je ook veel geld: http://facto.nl/nijmegen-bespaart-jaarlijks-500-000-euro-met-vastgoedbeheer. Dank aan Klimaatzuster Anne-Marie Pronk voor deze link!

http://content50c3b.omroep.nl/urishieldv2/l27m5b607663142961cb0053b5708a000000.981a74b6234577183d9a2e616f0343d8/s05/omroepgelderland/items/video/2014/06/GLD_V2_Klarenbeek.mp4