In februari hingen bezorgde burgers een nieuw verkeersbord op aan de Velperbuitensingel bij Musis. Deze plek is zo sterk vervuild dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormde het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. Een strijd die de Luchtwachters, samen met inwoners uit zes andere steden en Milieudefensie gaan voeren.
In totaal doen 300 Luchtwachters in Nederland mee. Ze willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk gezonder wordt.

Luchtkwaliteitsnorm overschreden

Om aandacht te vragen voor het verkeerspunt met de smerigste lucht in Arnhem, waar de uitstoot boven de EU-norm komt, hebben wij samen met Milieudefensie Arnhem en de Fietsersbond onlangs een zware overtreding begaan. Bij de oversteek van Musis naar de Steenstraat plaatsten wij een verkeersbord dat waarschuwde voor ongezonde lucht. Wethouder Ritsema kreeg het dringende verzoek dit misleidende bord te verwijderen. Maar wat is er misleidend aan het bord? Arnhem overtreedt daar de wet en moet dus optreden, toch?

Gevolgen overschrijden Luchtkwaliteitsnorm

In 2015 heeft de GGD Gelderland onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in Gelderland en Arnhem en de relatie met ziekte en vroegtijdig overlijden. De getallen over ziektedagen en het gemiddeld korter leven zijn schrikbarend. Enkele citaten uit dat rapport: Luchtverontreiniging veroorzaakt veel gezondheidseffecten en beïnvloedt de kwaliteit van leven, óók als aan de wettelijke (EU-)normen wordt voldaan. Circa 4 – 5 % van de totale Nederlandse ziektelast wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging. De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in Gelderland zijn vergelijkbaar met de gezondheidseffecten van het passief roken van 10 sigaretten per dag. De verschillen in Gelderland zijn groot. Langs snelwegen en drukke provinciale en binnenstedelijke wegen zijn de concentraties luchtverontreiniging aanzienlijk hoger. Volgens het CBS heeft zo’n 11% van de mensen last van Astma en COPD. Voor Arnhem komt dat neer op zo’n 15.000 inwoners. Niet voor niets heeft de Gezondheidsraad op 23 januari in een advies aan het kabinet voorgesteld om de normen voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie te gaan hanteren. Die zijn dubbel zo scherp als de EU- norm. Bij de EU-norm was sprake van veel lobby van de auto-industrie. Over het gesjoemel van die industrie hoef ik u denk ik niets meer te vertellen. Uw longen zijn voor hen van minder belang dan hun uitstoot. Vorige week is ook het Longfonds gestart met een campagne voor schonere lucht. Op hun site staat een lange opsomming van longaandoeningen veroorzaakt door vieze lucht. Wat ons en ik denk alle Arnhemmers met longaandoeningen betreft is het hoog tijd dat de gemeente een extra inspanning gaat leveren om schonere lucht te krijgen.

Enkele voorstellen:

 Regel met Rijkswaterstaat en de TomTom’s van deze wereld dat zij gaan helpen om het doorgaande verkeer om de stad te leiden. Zie aangenomen motie VVD, PvdA en CDA van 6-11-’17;
 Laat ook brommers en scooters onder de Milieuzone vallen
 Scherp de Milieuzone aan conform de uitkomst van het rapport van Royal Haskoning DHV.Ga niet nog eens gemeenschapsgeld besteden aan een nieuw onderzoek omdat de uitkomsten u niet bevallen;
 Breidt de Milieuzone uit tot en met de Rijnkade en regel dat de passagiersboten overschakelen op walstroom zodat zij de aanwonenden en eters op de terrassen niet langer verdieselen;
 Ga als gemeente voor nog schoner en frequenter OV en bevorder fietsen in en naar de stad.
 Zorg dat de al ruim 15 jaar bestaande plannen voor transferia aan de rand van de stad eindelijk worden uitgevoerd. Dan hoeven al die kopers bevattende auto’s, met alle luchtvervuiling vandien, de stad niet in. Zie aangenomen motie van D66, CY en CDA van 27-11-’17.
 Er zijn ruim 700 vergunningen afgegeven voor te vuile dieselvrachtwagens. Realiseer, met de ondernemers in de binnenstad, een distributiecentrum aan de rand van de stad. Regel van daaruit de distributie met kleinere elektrische of op waterstof rijdende vrachtbussen.