Op de website Lokale Energie Etalage is te zien hoe elke gemeente er voor staat in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wie doet wat waar om de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen? Ook van Arnhem is te zien hoe de gemeente scoort op de thema’s Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk vastgoed, Duurzame energie en Mobiliteit.

De afgelopen jaren werden er in Nederland veel lijstjes gemaakt welke gemeente het meest effectieve klimaatbeleid voerde. Echter, om een zinvolle vergelijking met andere gemeenten te kunnen maken (om beter van elkaar te leren) wordt een analysemodel ontwikkeld om de prestaties van gemeenten in de juiste lokale context te plaatsen. Dinsdag 30 juni werd daarom de Lokale Energie Etalage gepresenteerd. De website laat per gemeente zien waar elke gemeente staat in de transitie naar een duurzame energievoorziening en wie, wat, waar doet om de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen.

De website is ontwikkeld voor gemeenten – bestuurders, ambtenaren en lokale politici – én voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op de Lokale Energie Etalage vindt iedereen de meest actuele gegevens over het energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en de resultaten van de energie-enquête over het gevoerde klimaatbeleid van alle gemeenten. De informatie op de site is verdeeld over de vijf thema’s Wonen,  Bedrijven,  Maatschappelijk vastgoed, Duurzame energie en Mobiliteit.

Bekijk hier de website Lokale Energie Etalage.
Bekijk hier de gegevens van Arnhem.