Stadslandbouw

Stadslandbouw2018-08-18T17:32:54+02:00

Wat is Stadslandbouw

‘Stadslandbouw is hip en booming. Was het jaren geleden nog een beweging van pioniers, tegenwoordig is stadslandbouw steeds nadrukkelijker aanwezig in en rondom onze steden. Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone, het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Stadslandbouw is multifunctioneel en integraal. Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.’

Meer groene onderwerpen >>

voor recreatie: | Natuur in en rond Arnhem | Landgoederen, Parken en Tuinen |
voor dieren: | Tuinreservaten |
om te eten: | Eetbaar Arnhem | Stadslandbouw | Permacultuur |
tegen hitte en wateroverlast: | Stadsklimaat |

Stadslandbouw leeft in Arnhem!

Het afgelopen jaar heeft het kernteam Stadslandbouw ervoor gezorgd dat Arnhem is toegetreden tot het stadslandbouw stedennetwerk, en heeft wethouder Margreet van Gastel de agenda stadslandbouw ondertekend. Een deel van de agenda is hieronder opgenomen, de volledige agenda staat op de website www.stedennetwerkstadslandbouw.nl Meer informatie: Steven Koster van Puurland.
facebook Stadslandbouw-Arnhem

Wil jezelf biologisch gaan moestuinieren, dan vind je tips op de facebook van biologisch moestuinieren. en http://blog.natuurlijkemoestuin.be Je kunt ook een cursus volgen bij Bij Best Moestuineducatie

Stadslandbouw

(Buurt) Moestuinen