De stichting GNMF is een vereniging geworden en daardoor kunnen niet alleen (lokale) natuur- en milieugroepen, maar ook individuele burgers lid worden.  Je bent al lid voor € 25,- per jaar.

Een provincie met een afwisselend landschap, rijke natuur en een schoon milieu. Daar zet de Gelderse Natuur en Milieufederatie zich voor in, samen met inwoners, bedrijven, overheden en lokale natuur en milieuorganisaties. GNMF ziet we erop toe dat wettelijke regels voor natuur, milieu en landschap goed worden nageleefd en ondersteunen initiatieven om een mooi en duurzaam Gelderland te realiseren.

Alleen met steun van onze leden en donateurs kunnen wij ons werk als onafhankelijke organisatie blijven doen. Steun je ons ook? Voor 25 euro per jaar ben je al lid!

aanmelden

naar de site