GroeneSteden.nl doet voor u een quickscan naar subsidie- en fiscale mogelijkheden. Op aanvraag kan een dakscan, energiescan en/of thermografische meting worden gedaan. Wij zijn vakman voor ontwerpen aanleg van uw groendak, blauwdak, witdak en energiedak.

In een stedelijke omgeving is het van wezenlijk belang om groene ruimte te benutten waar dit mogelijk is. En de bebouwde ruimte biedt eigenlijk heel veel nog ongebruikt oppervlak met mogelijkheden voor groen…

De begroeiing van gevels en daken verfraait en vergroent niet alleen de stad maar draagt ook bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Voordelen van groene gevels en groene daken

– dragen bij aan een gezonder leefklimaat
– vertragen en verminderen de afvoer van regenwater
– werken warmte-isolerend, daardoor blijft de binnenruimte koeler
– werken geluidsisolerend
– zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare leefruimte
– binden fijnstof en hebben daardoor een luchtzuiverende werking
– dragen bij aan de reductie van CO2 uitstoot
– verlengen de levensduur van het dak en verhogen de waarde van het pand
groene gevels en groene daken verduurzamen en verfraaien woningen, gebouwen en de gehele leefomgeving

Groen wonen en groen bouwen

Nederland is bezig met een inhaalslag ten opzichte van ons omringende landen op het gebied van groen bouwen. Duurzaamheid, klimaatneutraal, zon- en windenergie, passiefhuis, energieprestatie, isolatie, ventilatie, grondwarmte, groene gevels en groene daken zijn daarbij aan de orde van de dag. Voor architecten, bouwbedrijven, aannemers, installateurs, stedebouwkundigen, fabrikanten, leveranciers, kwekers en hoveniers betekent dit een andere, “groene” manier van bouwen.Bedrijven, instellingen, woningcoöperaties en andere organisties kunnen gebruikmaken van een tweetal landelijke regelingen: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Onder deze regeling vallen vegetatiedaken en gevelbegroeiingsystemen.

Huisje, boompje, groendak

Veel steden geven subsidie op de aanleg van groene daken voor de particulier. Je kunt hier gebruik van maken bij bijvoorbeeld verbouw/uitbouw van je woning, vervanging bestaande dakbedekking, aanleg garage/carport, tuinhuis, serre, dierenverblijf, aanleg nieuwe daktuin, etc.

Blauwdak: zonne-energie op een groendak

Het rendement van zonnepanelen neemt toe in een koele omgeving. Een groendak vormt een uitstekend gekoelde omgeving voor aanleg van zonnepanelen. De warmtereflectie van een traditioneel bitumdak wordt door aanleg van een groendak uitgeschakeld.
Goed voor economie en ecologie!

naar de site