Om verduurzamen van sociale woningbouw te stimuleren worden 2x zoveel duurzaamheids-leningen verstrekt t.o.v. vorig jaar. Dit past in de nota ‘New Energy Made in Arnhem’.

Op maandag 28 september behandelde de Arnhemse gemeenteraad de nota ‘New Energy Made in Arnhem’.
In de nota ‘New Energy Made in Arnhem’ stelt het college haar
doelstellingen voor duurzaamheid en energietransitie vast, en de methodes
waarlangs deze te bereiken zijn.

D66 raadslid Mattijs Loor juicht duurzame ambities toe. “Maar het moeten
wel echt ambities zijn, én ze moeten haalbaar zijn.” Hij heeft daarom samen
met GroenLinks en Partij van de Dieren via een amendement 260.000 euro
extra vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen.*
“Arnhem wil graag koploper zijn”, constateert Loor, “maar als we ook de particuliere woningen willen verduurzamen, moeten we daar als gemeente ook een bijdrage aan leveren.” Woningverduurzaming ook voor particuliere eigenaar.

Minder stoken door betere woningisolatie en zelf duurzame energie opwekken
is niet alleen goedkoper voor bewoners, maar levert ook nog eens de meeste
milieuwinst voor de minste kosten. Vooral in de vooroorlogse wijken en bij
rijwoningen uit 1950-1980 is hier een wereld te winnen. Vorig jaar werden
door de Arnhemse raad extra middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming
van sociale huurwoningen. Met het amendement van D66 komt er nu ook budget
voor uitbreiding van het aantal duurzaamheidsleningen aan particulieren.
Het amendement ‘Ambitie made in Arnhem’, waarin D66 samen met GroenLinks en
de Partij voor de Dieren hier 260.000 euro voor regelt is met 31 tegen 6
stemmen aangenomen.