Afgelopen maandag 1 februari was de kick-off van de Arnhemse Energy Challenge waarin jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op school.

De kick-off vond plaats in de aula van het Olympus college en maakt deel uit van de landelijke campagne Energy Challenges. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen. In Arnhem doen zes teams van het Beekdal Lyceum, ’t Venster, het Montessori College, het Olympus College en het Stedelijk Gymnasium mee aan de uitdaging.

Realtime inzicht

Om inzicht te krijgen in de energiehuishouding van hun school kunnen de leerlingen digitaal en ‘real time’ het energieverbruik van te school bekijken. Slimme meters en monitoringssoftware zijn in de scholen geplaatst. Zo kunnen de leerlingen onmiddellijk zien welke van hun plannen welk effect hebben. Hoeveel gas heeft de warme truiendag bespaard? Wat scheelt het in elektriciteitsgebruik als het aantal lampen in de gangen wordt vervangen door LED-verlichting? Leerlingen kunnen niet alleen het verbruik uitlezen, ze zitten ook letterlijk aan de knoppen.

Kick-off

Afgelopen maandag vond de kick-off plaats en waren de teams op het Olympus om zich te presenteren aan elkaar. De leerlingen kregen een lezing van Anne-marie Rakhorst, een bekende ondernemer op het gebied van duurzaamheid. Verder konden ze kiezen uit enkele workshops, waaronder een workshop van Greenpeace over campagne voeren.  Uiteraard kregen de leerlingen de kans om zich voor te bereiden op de komende maanden. Want het team scholieren dat de meeste energie bespaart op school en de meeste mensen weet te bereiken en activeren, wint de finale in juni.

Resultaten eerdere challenges

Uit eerdere Challenges is gebleken dat door monitoring, analyse en bewustwording ander gedrag ontstaat. Daarmee zijn besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk. Ook bij de vijf Quadraamscholen verwacht men energiebesparingen van 10%, zonder grote investeringen. Naar verwachting zal het project ook impact hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis.

Over de Energy Challenges

De missie van de Energy Challenges is om zoveel mogelijk scholieren van basis en voortgezet onderwijs kennis te laten maken en bewust te laten zijn van nut en noodzaak van de energietransitie naar duurzame energie. Dit op een manier die tegelijk leuk en leerzaam is en aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Energy Challenges maakt gebruik van een mix van bewustwording, een digitaal en fysiek energie-educatiepakket, reallife opdrachten, gamification and competitie. Dit jaar doen in totaal 65 scholen in Nederland mee aan de Energy Challenges.

Meer