Alle gebruikte materialen van een product op Turntoo-basis blijven eigendom van de producent of leverancier. Hierbij wordt het product zodanig ontworpen dat de materialen aan het einde van de gebruiksduur terug gewonnen worden er ter beschikking staan voor een volgende productiecyclus.

Als gebruiker betaal je niet langer voor de materialen – je wordt immers geen eigenaar. Je betaalt alleen nog voor wat je echt wilt hebben: het gebruik.

Zo brengt Turntoo met partners de circulaire economie in de praktijk.