Landgoed Warnsborn heeft een prachtige terrassentuin met waterlopen, vijvers en keermuurtjes. Er is een rotstuin met uitnodigende paadjes en spannende holen. Het mooie heuvelachtige landgoed heeft veel wandelpaden. Beslist een bezoekje waard!

Warnsborn is een landgoed gelegen ten noordwesten van Arnhem. Het ligt tussen de N224 (Amsterdamseweg), de Schelmseweg en de Bakenbergseweg/Kemperbergweg. Het is in bezit van Het Geldersch Landschap.

Geschiedenis

De naam Warnsborn werd al gebruikt in de vijftiende eeuw en had toen betrekking op het Hoog Erf, dat in bezit was van het klooster Mariënborn. Het noordwestelijk daaraan grenzende Laag Erf was in bezit van het Agnietenconvent. In 1648 werden het Hoog Erf en het Laag Erf verkocht aan Everhard Everwijn, burgemeester van Arnhem. Vanaf die tijd wordt de naam Warnsborn gebruikt voor de twee erven samen.

Begin achttiende eeuw werd het landgoed verkocht aan Johan van Hasselt en Catharina Engelen. In 1740 werd het vervolgens verkocht aan Everhard Wilbrenninck en Catharina Judith Bongart. Vanaf 1817 was het landgoed in handen van mr. J.N.W.A. baron van Hugenpoth tot Aerdt. In 1827 werd het gekocht door mr. Willem baron Roëll, heer van Hazerswoude en directeur van De Nederlandsche Bank. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Warnsborn aan de gebroeders de Bruyn, twee suikerfabrikanten uit Amsterdam, die ook in bezit waren van de buitenplaats Hulkestein. In 1870 werd Warnsborn getroffen door een bosbrand waarbij acht van de twaalf hectare bos verloren ging.

In 1894 wordt alleen het Hoog Erf te koop aangeboden. De gemeente Arnhem wilde tot koop overgaan maar kreeg geen toestemming van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Daarop werd Hoog Erf aangekocht door baron van Verschuer, een Arnhemse wethouder.

Warnsborn werd in 1916 verkocht aan de Amsterdamse koopman Marie Paul Voûte. In 1929 werd exploitatiemaatschappij THORHEM uit Doorn eigenaar die in het gebied villa’s wilde bouwen. Stichting Het Geldersch Landschap, opgericht in 1929, tekende hier verzet tegen aan wat er uiteindelijk toe leidde dat de stichting, met behulp van Rijk, provincie en gemeente, het landgoed kon aankopen.

Toen baronesse van Verschuer in 1944 overleed werd het Hoog Erf nagelaten aan Het Geldersch Landschap waardoor de twee delen van Warnsborn weer verenigd werden.