Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit is het doel van de kersverse grassroot organisatie, ‘Land van ons’. Je koopt gezamenlijk een stuk grond en wordt mede-eigenaar.

Waarom opkomen voor biodiversiteit?

Gezonde ecosystemen zijn de basis van ons bestaan. Wij zijn letterlijk verweven met allerlei organismen die ecosystemen vormen. Alleen al in ons lijf zijn er ongeveer 2.000 verschillende soorten levende micro-organismen die er ‘wonen en werken‘. 24 uur per dag, ons hele leven lang. Die complexe samenwerking zit in al het leven op aarde. Rond 100 miljoen soorten, die in tienduizenden samenlevingsverbanden (ecosystemen) onze biodiversiteit vormen. 99 % is voor ons niet met het blote oog zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Als je hecht aan de vitaliteit van je eigen leven en dat van toekomstige generaties, dan is een gezonde biodiversiteit ook jouw verantwoordelijkheid.

Waarom is herstel landschap nodig?

De berichten over de achteruitgang van de insectenstand worden steeds alarmerender. Zo blijkt uit recent Duits-Nederlands onderzoek dat het aantal insecten in 27 jaar met 76% is afgenomen. Het drama treft niet alleen onze insecten. Als gevolg van de afnemende insectenpopulatie hebben ook de vogels die insecten eten het zwaar. De laatste drie decennia zijn in Noordwest-Europa al meer dan 400 miljoen vogels verdwenen.
Een belangrijke directe oorzaak is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, met name door de landbouw. Een tweede belangrijke oorzaak is het verlies van leefgebieden, onder andere door het verdwijnen van het kleinschalige agrarische landschap als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw.

Grond aangekocht en dan?

De aangekochte grond zal ruimte bieden aan natuurinclusieve landbouw, en door de juridische status blijft de grond in het bezit van de coöperatie zodat de uitgangspunten, herstel landschap en biodiversiteit, gewaarborgd blijven.
De grond blijft cultuurgrond, grond die door mensen bewerkt wordt en waar producten vanaf komen voor ons dagelijks bestaan. Of dat nu hooi is of graan, aardappels, groenten of fruit. Een wei, een akker, een boomgaard of een voedselbos. de keuzemogelijkheden zijn groot.

Aanmelden of cadeau geven

Je kunt je aanmelden en zo medeeigenaar worden of je kunt het als cadeau geven.
bron: https://landvanons.nl