Op donderdagmiddag 3 november lanceert Platform Arnhem Klimaatbestendig het Klimaatcafé Arnhem in Showroom Arnhem. Hoe maken we de stad klimaatbestendig?

Ons klimaat verandert en dat merken we. Arnhem staat inmiddels bekend om de wildwaterbanen die tijdens piekbuien de stuwwal omlaag denderen. Door een overvloed aan verharding ontstaan hitte-eilanden waar de temperatuur in de zomer tot ver boven het aangename stijgt. De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal hittegolven en stortbuien zal toenemen in frequentie en intensiteit.

Hoe gaan we de stad hierop inrichten? Hoe kunnen we onze gebouwen, tuinen en openbare ruimte veranderen zodat de gevolgen van de klimaatsverandering beheersbaar worden? En hoe doen we dat op een manier die past bij het karakter van de stad? In ieder geval is duidelijk dat dit een gemeenschappelijke opgave is; van bewoners, bedrijven, instellingen en overheden.

Vanaf november organiseert Platform Arnhem Klimaatbestendig het Klimaatcafé, een tweemaandelijkse bijeenkomst voor iedereen die het belangrijk vindt dat we de stad klimaatbestendig maken. Het Klimaatcafé wordt een plek voor inspiratie en informatie, voor ontmoeting en activatie.

Op donderdag 3 november vindt de lancering van het Klimaatcafé plaats. Tijdens dit eerste feestelijke café is Hiltrud Pötz van Atelier GROENBLAUW hoofdspreker. Zij komt vertellen over hoe Arnhem nog meer een duurzame en klimaatbestendige stad kan worden. Ook komen vijf bevlogen Arnhemmers vertellen over hun buurtinitiatief dat de stad klimaatbestendiger gaat maken. Tijdens de afsluitende borrel is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Wat: Lancering Klimaatcafé
Door:
Platform Arnhem Klimaatbestendig
Datum:
donderdag 3 november
Tijd: 16.30 – 18.00 uur, deuren open vanaf 16.00 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
E
ntree: gratis

Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem en Le Far West landschapsarchitectuur.