Wil jij een burgerinitiatief starten en zoek je daarvoor medestanders of weet je niet zo goed hoe je dat moet aanpakken en wie je daarbij kan helpen? Dan kun je voortaan bij het Burger Service Lab terecht. Bij het Burger Service Lab kun je gebruik maken van de kennis en ervaring van andere burgers en van de overheid, onderwijs, ondernemers en organisaties om je doel te verwezenlijken.

Maandag 29 februari werd het BurgerServiceLab gelanceerd; een servicepunt waar kennis en ervaring over burgerinitiatieven en burgerparticipatie wordt verzameld en gedeeld. Het BurgerServiceLab Arnhem wil Arnhemmers uitdagen om niet meer alleen en individueel, maar samen met andere burgers én met de overheid, onderwijs, ondernemers en organisaties te werken aan burgerinitiatieven.

Het BurgerServiceLab wil burgerinitiatieven zichtbaar maken, ondersteunen en versterken, randvoorwaarden verbeteren, ruimte geven voor ontmoeting, uitwisseling tussen en met burgers mogelijk maken, groepen burgers met vergelijkbare ideeën en plannen met elkaar verbinden, en beschikbare kennis en ervaring delen en verspreiden.

Het BurgerServiceLab is een initiatief van tien Arnhemse burgers die betrokken zijn bij allerlei buurtinitiatieven en burgerparticipatie-trajecten. Onder meer: Veerkrachtparade, Ideeënmakelaars, DeBlauweWijkEconomie, Adviesbrigade, Communicatieplatform ‘Wijksgewijs’, de EigenWijze Wijk, Klankbordgroep wijkteams, Transformatie in het sociaal domein. Het BurgerServiceLab wil mede-burgers en andere betrokkenen in Arnhem steunen en faciliteren, en ze beter toerusten om hun ideeën en plannen te realiseren.

www.burgerservicelab.nl