Afgelopen juni wonnen Urgenda en 900 mede-eisers in een historische rechtszaak van de Nederlandse Staat: de Staat komt zijn zorgplicht niet na, en moet veel meer doen om onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zo oordeelde de rechter.
Rechter: “de Nederlandse uitstoot is veel te hoog”.
Geweldig nieuws – maar dan moeten we er nu ook de schouders onder zetten! Stoppen met gas pompen, kolencentrales uitzetten en veel meer investeren in zonnepanelen en windparken.

VVD & PvdA overwegen echter om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het kabinet probeert de kwestie daarmee over de eigen regeerperiode heen te tillen. Uitstellen, uitstellen, uitstellen – eeuwig uitstellen.
Daarom Niet nóg langer uitstellen, maar aan de slag!

Massale support-actie: #GANIETINBEROEP

Om verder uitstel te voorkomen is in de afgelopen weken een massale support-actie ontstaan met de hashtag #ganietinberoep (“maar ga aan de slag”). Twitter en Facebook staan er vol mee!

Stuur ook deze actiemail:

Vandaag (18 aug 2015) start Milieudefensie in dat kader ook een directe actie op Diederik Samsom, van de PvdA – die Milieudefensie nog steeds ziet als het groene geweten van die partij – en die als leider én fractievoorzitter van regeringspartij PvdA grote invloed kan uitoefenen op het kabinetsbesluit.