Platform Arnhem Klimaatbestendig op donderdag 22 juni een Klimaatcafé met als thema de bottom up beweging.

Het klimaatbestendig maken van de stad is een gemeenschappelijke opgave. Ook individuele bewoners en burgerinitiatieven nemen steeds meer de verantwoordelijkheid om tuin of buurt te vergroenen en zo hittestress en waterproblematiek te verminderen. Tijdens dit Klimaatcafé gaan we het hebben over de bottom up beweging die momenteel vanuit de stad aan het ontstaan is. We zoomen in op het proces en praktische zaken als financiële ondersteuning, maar laten natuurlijk ook verschillende Arnhemse initiatieven aan het woord.

Er is een inspirerend programma met kenners en doeners; Rinske van Noortwijk (GreenWish NL) helpt burgerinitiatieven met hun projecten. Zij zal tijdens het Klimaatcafé vertellen over haar ervaringen en concrete tips geven. Carien van Boxtel geeft een toelichting op de inspirerende Buurtmoestuin De Torentuin uit Zaltbommel. Hoe is dit spraakmakende project tot stand gekomen? Vervolgens komen verschillende Arnhemse buurtinitiatieven over het podium, maar ook organisaties die ondersteuning bieden bij bottom up projecten. Tot slot is er een netwerkborrel en speeddate-sessie waarbij bewoners en initiatieven bij ondersteuners terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.

Datum: donderdag 22 juni
Tijd: 16.30 – 18.00 uur, deuren open 16.00 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
Entree: gratis

Arnhem Klimaatbestendig heeft als doel op alle schalen van de stad (tuin, straat, buurt, wijk, bedrijventerrein) Arnhemmers te inspireren en te informeren over hoe je de stad klimaatbestendig kunt maken. Dit gaat over zowel hitte- als waterproblematiek. Het Platform bestaat uit de volgende organisaties: Le Far West landschapsarchitectuur, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Gemeente Arnhem.