Hoe voorkomen we dat Arnhem weer opnieuw een wildwaterbaan wordt? Wateroverlast als gevolg van zware regen is een landelijk fenomeen, maar Arnhem heeft er door zijn ligging op de stuwwal extra mee te kampen. De wildwaterbaan tijdens de piekbuien in de zomer van 2014 haalde zelfs het landelijke nieuws. Extreem weer zal eerder toenemen. Hoe maken we Arnhem klimaatbestendig? Tijdens de vervolgbijeenkomst van architectuurcentrum Casa, stond deze vraag centraal.

Samenwerken aan droge voeten en een mooie coole stad

Arnhem Klimaatbestendig’ is een aanpak waarbij we niet wachten tot het fout gaat, maar van te voren aanpakken. Als je iets doet doe het dan meteen ‘Arnhem Klimaatbestendig’. Zo koppelt ‘Arnhem Klimaatbestendig’ lopende beheerstromen, stedelijke aanpassingen van tuin en straat aan slimme ‘Arnhem Klimaatbestendig’ maatregelen, een kosten-effectieve aanpak van een onzekere toekomst.

Welke oplossingen dragen bij aan de Klimaatbestendige stad?

Geen half miljard investeren in monofunctionele ondergrondse bakken, maar tegen lage kosten de hele stad als spons gebruiken. Tijdelijk veel regen opnemen, langzaam weer afgeven. In elke wijk, in elke straat, in en bij elk pand. Waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes zijn pragmatische oplossingen die de stad tegelijkertijd mooier én koeler maken.

Intentieverklaring

Om ‘Klimaatbestendig Arnhem’ stads-breed te laten slagen is het nodig dat de essentiële stakeholders actief meewerken en bijdragen. Van vastgoedeigenaren (privaat, woningbouwcoöperaties, ontwikkelaars), bedrijven (als investeerders in ‘Arnhem Klimaatbestendig’ producten), watermanagers (Waterschappen), tot aan ontwerpers, beheerders en beleidsmakers van de gemeentelijke diensten en stadsdelen en natuurlijk de bestuurders. Alle aanwezigen op de vervolgbijeenkomst hebben een intentieverklaring meegekregen om bij te dragen aan de klimaatbestendige stad. Hoveniers en tuiniers, netwerkorganisaties, buurtinitiatieven, groensector, overheidsinstellingen, ondernemers, ontwerp en adviesbureau’s en inwoners van Arnhem hebben allemaal een rol te vervullen om de stad klimaatbestendig te maken.
Iedereen kan bijdragen om de stad Klimaatbestendig te maken. In het Arnhem van straks houden we droge voeten en hebben we een mooie en koele stad.
Want elke druppel telt!

Intentieverklaring Klimaatbestendig Arnhem

Dit willen we dus niet meer:

gemaakt door Danny Oosterveer