Meer groen in de straat? Daar zijn wij helemaal voor. En wij niet alleen. Ook de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Zij zijn op zoek naar kandidaten voor De Gouden Zwaluw; een prijs voor personen of organisaties die zich hebben ingezet voor meer natuur in de stad. 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ziet de stad als het meest intensief ingerichte cultuurlandschap van Nederland waar elke ruimte voor groen benut moet worden. Zowel voor de natuur zelf, als voor de inwoners. Natuur in de stad zorgt voor verkoeling, afname van vervuiling, en een toename van het welbevinden van de bewoners.

Sinds 2011 reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap jaarlijks De Gouden Zwaluw uit – een bronsgouden beeltenis van de gierzwaluw – een prijs die deel uit maakt van de campagne ‘Natuur in de straat’. De prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de natuur in het stedelijk gebied. Met de prijs wil de organisatie mensen stimuleren om onze straten te vergroenen.

Elk jaar worden drie projecten met de prijs beloond. Voor 2016 is de organisatie zoekende naar projecten die voor deze prijs in aanmerkingen komen; projecten die recent gerealiseerd of al in de uitvoerende fase zijn. Weet jij een project uit Arnhem of omgeving die in aanmerking kan komen voor de prijs? Mail dan naar info@nederlandscultuurlandschap.nl. Projecten kunnen tot 7 maart aangemeld worden.

De Gouden Zwaluw is vorig jaar uitgereikt aan:

  • Het project Blik onder water in Leiden van Aaf Verkade; voor de tomeloze inzet om de grachten van Leiden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, ze op te schonen, en aandacht te vragen voor de daarin levende flora en fauna.
  • Het Tilburgse project ’t Schonste Stròtje van Stichting OpGroeneVoet; voor de verfraaiing van de directe woonomgeving met groene en bloemrijke geveltuinen, zo een bijdrage leverend aan het woongenot en de trots en eigenwaarde van de bewoners.
  • Het project Slechtvalken in Eindhoven van Werkgroep slechtvalken in Eindhoven; voor de zeer deskundige inzet en advisering bij de terugkeer van de slechtvalk in de lichtstad.

Meer