Tijdens de Markt van de Toekomst op 19 januari 2015, presenteerden de groepen Groen, Creativiteit & Innovatie en Menselijke Maat & Samenwerking, de uitkomsten van eerder gehouden verdiepingsbijeenkomsten. Dit is voor de Arnhem Agenda.

Thema Groen

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst van thema ‘Groen’ hebben 40 inwoners input gegeven over hoe onze groene stad eruit gaat zien in 2025. Het perspectief voor Arnhem in 2025 is een groeninclusieve stad waarbij enerzijds mogelijkheden worden gecreëerd en benut om Arnhem groener te maken en anderzijds groene oplossingen worden ingezet om de stad, haar wijken en haar inwoners gezonder, duurzamer en socialer te maken.
Vanuit de burgertop en de verdiepingsbijeenkomst zijn een aantal thema’s gedistilleerd waarop we de komende 10 jaar gaan inzetten: ‘Groen in de Buurt’, ‘Parken’, ‘Ecologisch Groen’, ‘Duurzaamheid’, ‘Groen en Jeugd’, ‘Stadslandbouw’ en ‘Structureel Gemeente Groen’.
Mirjam Alexander, van het thema ‘Groen’, had alle gegeven input tot een handzaam document met aanbevelingen geschreven.

De Arnhem Groenagenda perspectief 2025. Het uitgangspunt voor de uitwerking van deze Groenagenda is een structurele samenwerking met duidelijke rolverdeling die gebaseerd is op gedeeld eigenaarschap met de gemeente, semioverheden, maatschappelijke- en groene organisaties, ondernemers en burgers.

Symbolen voor Groen Arnhem

Aan burgemeester Kaiser werden een paar symbolische spullen overhandigd; een stuk touw; dan kunnen we er samen hard aan trekken om de doelstellingen te realiseren. Een paar kinderlaarsjes; het recht van kinderen om vies te worden, een gieter; om alle initiatieven water te geven, een plant; voor het vergroenen van de stad, en een bal werd het publiek ingeschopt; nu zijn jullie, inwoners van Arnhem, aan de bal.

Impressie verdiepingsbijeenkomst Meedoen in Arnhem “thema Groen”
De film is gemaakt door AntilopeFilms

thema Menselijke Maat & Samenwerking

gaf ideeën voor mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, andere relaties op te zoeken en te laten ontstaan. Er wordt gewerkt naar een overzichtskaart om veel ontmoetingen te laten plaatsvinden. Er is een facebookpagina opgestart: https://www.facebook.com/veerkrachtparade., waarop je ze kunt blijven volgen.

Creativiteit & Innovatie

werkte met 6 pitches voor het beste idee.
Duurzame evenementen in Arnhem, 1001 Arnhemmers die met elkaar in contact komen via theater, Een grote openbare werkplek waar ontwerpers kunnen werken met grote 3dprinters en op grote schaal objecten kunnen maken voor de stad, Atelier Denkkracht, waarbij kinderen oorspronkelijke en creatieve oplossingen bedenken voor bedrijven (naar idee van Caroline Agelink), Plan om leegstaande gebouwen in te zetten voor gelegaliseerde wietteelt.