Om de duurzaamheids ambities van Arnhem te bereiken, wil de gemeente op korte termijn vier windmolens en een zonneveld van circa 8,5 ha laten realiseren op Koningspleij Noord. Eind maart/ begin april worden er vier informatiemarkten georganiseerd om belangstellenden te informeren.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het windmolenpark en het zonneveld, ligt vanaf 20 maart zes weken ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Eind maart/ begin april organiseren de gemeente en de initiatiefnemers voor het windpark, Pleij BV en Rijn en IJssel Energiecoöperatie, vier informatiemarkten om belangstellenden te informeren.

Tijdens de informatiemarkten zullen de gemeente Arnhem en Pleij BV toelichting geven op de plannen en bijhorende onderzoeken die zijn gedaan. Het windpark aan de Koningspleij moet uitgroeien tot een burgerwindpark. Dat
betekent dat de omgeving wordt betrokken bij de totstandkoming van het windpark en dat ook financieel geparticipeerd kan worden. De Rijn en Ijssel Energiecoöperatie verzorgt deze participatie en tijdens de informatiemarkten kunnen geïnteresseerden informatie krijgen over hoe ze kunnen deelnemen.

INFORMATIEMARKTEN
• Woensdag 29 maart van 17.00 tot 21.00 uur in MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7
• Donderdag 30 maart van 18.00 tot 21.00 uur in de hal van Rozet, Kortestraat 16
• Maandag 3 april van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, Westervoort
• Dinsdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in MFC de Malburcht, Graslaan 97

Meer informatie: