Om te kunnen voldoen aan de energieopgave van de toekomst, zijn bewoners in De Hoogkamp al geruime tijd plannen aan het maken. De Hoogkamp is een van de wijken in Arnhem die kansrijk is om al binnen 10-15 jaar aardgasvrij te worden.

Sinds begin 2021 onderzoek Hoogkamp Energie samen met gemeente Arnhem en netbeheerder Alliander de technische en financiële haalbaarheid van een collectieve warmtevoorziening voor de Hoogkamp op basis van een Buurt Energie Systeem. De collectieve oplossing bestaat uit een warmtenet met een centrale productielocatie met luchtwarmtepompen en gasketels.

Buurt Energie Systeem

De techniek van een Buurt Energie Systeem is ontwikkeld door Alliander en bestaat uit een buurt-warmtepomp met een hoge temperatuur warmtenet met aflevertemperatuur 70° C. Het voorziet tussen de 400 en 800 woningen van warmte. Er wordt gestart met een hybride oplossing bestaande uit een lucht/water warmtepomp + piekketel (aardgas of andere brandstof, om tijdens koudere dagen en hoge pieken in de warmtevraag bij te kunnen springen). Het systeem kan worden uitgebreid en op termijn nog duurzamer worden gemaakt door het aansluiten van andere duurzame warmtebronnen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld zonnewarmte, restwarmte van fabrieken, geothermie of waterstof. Daardoor wordt het minder duur en hoeft niet alles tegelijk. Zo hoeven woningeneigenaren niet direct de woning te isoleren. Door deze schaalbaarheid en flexibiliteit ontstaat een systeem dat zich gedurende de tijd verder kan ontwikkelen. Uitgangspunt is dat buurtbewoners samen eigenaar zijn van de warmtevoorziening in hun wijk door middel van een buurtenergiecoöperatie.

lees meer:
https://www.hoogkampenergie.nl/verwarming
Hoogkamp Energie
website Hoogkamp Energie